GT UPS
  • en
  • ua

Oprogramowanie UPS

Oprogramowanie Winpower

POWERbox, GT M, GT S, GT S 11 6-10kVA RT

Pobierz oprogramowanie na Windowsa 

Winpower 6.2.0.0

Instrukcja

Pobierz oprogramowanie na Linuxa 

Winpower 6.2.0.0

Instrukcja

Pobierz oprogramowanie na Linuxa AMD 

Winpower 6.2.0.0

Instrukcja

Pobierz oprogramowanie na Unix System 

Winpower 6.2.0.0

Instrukcja

Pobierz oprogramowanie na MAC dla wersji poniżej 10.6

Instrukcja

Pobierz oprogramowanie na MAC dla wersji 10.7 i wyższej 

Winpower 6.2.0.0

Instrukcja

Klucz Licencyjny do oprogramowania: 511C1-01220-0100-478DF2A

 

Opis

Oprogramowanie dołączone do zasilaczy serii GT-S-11(tylko wersje 6-10kVA RT), GT-S, GT-M i PowerBox, umożliwia rozszerzoną kontrolę i zarządzanie przez komputer podłączony za pomocą łącza USB, NMC lub RS232. Można zdalnie monitorować i zarządzać wieloma zasilaczami awaryjnymi przy pomocy jednego stanowiska – przy podłączeniu wielu zasilaczy UPS do jednego komputera lub udostępnieniu zarządzania przez sieć lokalną.

TRYB MONITORINGU

Program działając w tle monitoruje na bieżąco sposób działania zasilaczy awaryjnych. W razie potrzeby, ostrzega o istotnych zdarzeniach za pomocą wyskakujących okienek z czytelnymi komunikatami.

TRYB PODSTAWOWY

Główne parametry działania urządzenia prezentowane są na graficznym schemacie blokowym:
– tryb pracy zasilacza awaryjnego
– aktywne moduły, parametry zasilania
– stan naładowania akumulatorów i ich napięcie
– bieżące obciążenie i temperaturę urządzenia.

Dodatkowo program wyświetla informacje o ostatnich zdarzeniach, jak wyłączenia zasilania z sieci, czy ostrzeżenia o potencjalnych awariach. Logi rejestru zdarzeń ułatwiają kontrolę najważniejszych zmian stanu pracy urządzenia i ostrzegają o potencjalnych problemach. Można monitorować szczegółowe parametry zasilania w czasie. Urządzenie zapisuje najistotniejsze parametry w odstępach co minutę: napięcie wejściowe i wyjściowe, napięcie akumulatorów, temperatura urządzenia, chwilowe obciążenie, częstotliwość zasilania.

TRYB ADMINISTRATORA

POWIADOMIENIA SMS i E-MAIL
System pozwala na szczegółowe ustawienie raportowania wielu parametrów i ostrzeżeń przez wiadomości SMS oraz e-mail. Dla każdego konta e-mail czy sms można wybrać dowolną grupę komunikatów spośród ok. 150 różnych typów raportowanych zdarzeń., np. o zanikach zasilania sieciowego, przeciążeniu zasilacza awaryjnego, rozładowaniu bądź spadku pojemności akumulatorów, awariach.

ZDALNE WYŁĄCZANIE KOMPUTERÓW, SERWERÓW I OSTRZEŻENIA
Dla każdego z komputerów i serwerów oddzielnie można ustawić programowe polecenie wyłączenia lub przejścia w tryb uśpienia. Ułatwia to ochronę danych i przedłużenie działania kluczowych elementów zabezpieczanego systemu.

Komputer bezpośrednio podłączony do zasilacza awaryjnego (tzw. Agent) ma możliwość udostępniania parametrów działania UPS wszystkim urządzeniom w lokalnym segmencie sieci ethernet. Na każdym chronionym urządzeniu powinno być zainstalowane oprogramowanie.

Istnieje też możliwość wysyłania ostrzeżeń o potencjalnym wyłączeniu urządzenia do innych segmentów sieci.

OBSŁUGA WIELU ZASILACZY UPS
Oprogramowanie zainstalowane na jednym stanowisku umożliwia kontrolę całych zespołów zasilaczy awaryjnych, dzięki połączeniu do sieci lokalnej wielu komputerów zarządzających (Agentów), podłączeniu grup zasilaczy UPS do pojedynczych stacji i ew. protokołom SMTP.

UKŁADY REDUNDANTNE
Oprogramowanie ułatwia obsługę zestawów zasilaczy UPS działających równolegle, duplikujących zabezpieczenia zasilania. Dla każdego serwera, czy stacji roboczej można oddzielnie ustawić warunki wyłączenia – m.in. mogą zależeć od zasilacza, który najdłużej będzie podtrzymywał napięcie.

KALENDARZ WŁĄCZEŃ/WYŁĄCZEŃ ORAZ TESTÓW AKUMULATORÓW
Za pomocą wbudowanych programatorów czasowych można ustawić schematy działania dla urządzeń UPS. Okresy włączenia i wyłączenia zasilaczy awaryjnych programowane są wg. dat wybieranych z kalendarza lub w trybie tygodniowym, a rodzaje i częstotliwość cyklicznych testów akumulatorów w cyklu miesięcznym lub też przez wybór z kalendarza.

NMC (karta zarządzania siecią)

NMC to rodzaj menedżera SNMP (Simple Network Management Protocol) służącego do komunikacji z zasilaczem UPS za pośrednictwem sieci Ethernet, który zapewnia informacje o dostępie i wysyła polecenia do zasilacza UPS. NMC obsługuje dwa protokoły komunikacyjne: SNMP i HTTP. Za pomocą systemu NMS (Network Management Station) lub przeglądarki internetowej użytkownik może uzyskać bezpośredni dostęp do informacji o UPS przez sieć Ethernet, a jednocześnie może zarządzać parametrami zarówno UPS, jak i NMC.

Pobierz Oprogramowanie do Karty NMC oraz instrukcję

UWAGA: Zmiana sprzętowa w Październiku 2018. Najwyższa wersja FW dla starej rewizji to 2.6.0.5.
Wgranie nowszej wersji (3.0.0.2, lub wyższej), może uszkodzić kartę.

SPS (Oprogramowanie chroniące system)

SPS (System Protect Software) jest narzędziem, które komunikuje się z NMC (Network Monitoring Card). SPS rejestruje zdarzenia, powiadamia użytkowników o zdarzeniach i chroni system, aby zamknął się z gracją. SPS może również zapisywać dane aplikacji i dokumenty przed zamknięciem systemu.

SPS składa się z dwóch głównych komponentów: SPSService i SPSInterface, SPS Service działa w tle jako usługa systemowa; a SPS Interface jest aplikacją interfejsu użytkownika, która pozwala użytkownikowi dostosować parametry konfiguracyjne

Pobierz SPS oraz instrukcje

Oprogramowanie 

GT S 31 / GT S 33 / GT SM 33

Oprogramowanie karta SNMP

POBIERZ

Oprogramowanie USB

POBIERZ