GT UPS
  • ua

Oprogramowanie UPS

Opis

Oprogramowanie dołączone do zasilaczy serii GT-S, GT-M i PowerBox, umożliwia rozszerzoną kontrolę i zarządzanie przez komputer podłączony za pomocą łącza USB lub RS232. Można zdalnie monitorować i zarządzać wieloma zasilaczami awaryjnymi przy pomocy jednego stanowiska – przy podłączeniu wielu zasilaczy UPS do jednego komputera lub udostępnieniu zarządzania przez sieć lokalną.

TRYB MONITORINGU

Program działając w tle monitoruje na bieżąco sposób działania zasilaczy awaryjnych. W razie potrzeby, ostrzega o istotnych zdarzeniach za pomocą wyskakujących okienek z czytelnymi komunikatami.

TRYB PODSTAWOWY

Główne parametry działania urządzenia prezentowane są na graficznym schemacie blokowym:
– tryb pracy zasilacza awaryjnego
– aktywne moduły, parametry zasilania
– stan naładowania akumulatorów i ich napięcie
– bieżące obciążenie i temperaturę urządzenia.

Dodatkowo program wyświetla informacje o ostatnich zdarzeniach, jak wyłączenia zasilania z sieci, czy ostrzeżenia o potencjalnych awariach. Logi rejestru zdarzeń ułatwiają kontrolę najważniejszych zmian stanu pracy urządzenia i ostrzegają o potencjalnych problemach. Można monitorować szczegółowe parametry zasilania w czasie. Urządzenie zapisuje najistotniejsze parametry w odstępach co minutę: napięcie wejściowe i wyjściowe, napięcie akumulatorów, temperatura urządzenia, chwilowe obciążenie, częstotliwość zasilania.

TRYB ADMINISTRATORA

POWIADOMIENIA SMS i E-MAIL
System pozwala na szczegółowe ustawienie raportowania wielu parametrów i ostrzeżeń przez wiadomości SMS oraz e-mail. Dla każdego konta e-mail czy sms można wybrać dowolną grupę komunikatów spośród ok. 150 różnych typów raportowanych zdarzeń., np. o zanikach zasilania sieciowego, przeciążeniu zasilacza awaryjnego, rozładowaniu bądź spadku pojemności akumulatorów, awariach.

ZDALNE WYŁĄCZANIE KOMPUTERÓW, SERWERÓW I OSTRZEŻENIA
Dla każdego z komputerów i serwerów oddzielnie można ustawić programowe polecenie wyłączenia lub przejścia w tryb uśpienia. Ułatwia to ochronę danych i przedłużenie działania kluczowych elementów zabezpieczanego systemu.

Komputer bezpośrednio podłączony do zasilacza awaryjnego (tzw. Agent) ma możliwość udostępniania parametrów działania UPS wszystkim urządzeniom w lokalnym segmencie sieci ethernet. Na każdym chronionym urządzeniu powinno być zainstalowane oprogramowanie.

Istnieje też możliwość wysyłania ostrzeżeń o potencjalnym wyłączeniu urządzenia do innych segmentów sieci.

OBSŁUGA WIELU ZASILACZY UPS
Oprogramowanie zainstalowane na jednym stanowisku umożliwia kontrolę całych zespołów zasilaczy awaryjnych, dzięki połączeniu do sieci lokalnej wielu komputerów zarządzających (Agentów), podłączeniu grup zasilaczy UPS do pojedynczych stacji i ew. protokołom SMTP.

UKŁADY REDUNDANTNE
Oprogramowanie ułatwia obsługę zestawów zasilaczy UPS działających równolegle, duplikujących zabezpieczenia zasilania. Dla każdego serwera, czy stacji roboczej można oddzielnie ustawić warunki wyłączenia – m.in. mogą zależeć od zasilacza, który najdłużej będzie podtrzymywał napięcie.

KALENDARZ WŁĄCZEŃ/WYŁĄCZEŃ ORAZ TESTÓW AKUMULATORÓW
Za pomocą wbudowanych programatorów czasowych można ustawić schematy działania dla urządzeń UPS. Okresy włączenia i wyłączenia zasilaczy awaryjnych programowane są wg. dat wybieranych z kalendarza lub w trybie tygodniowym, a rodzaje i częstotliwość cyklicznych testów akumulatorów w cyklu miesięcznym lub też przez wybór z kalendarza.